Lotte Finance Thông báo SP mới : Cho vay đối với Khách hàng có Thẻ Bảo hiểm y tế

Lotte Finance Thông báo SP mới : Cho vay đối với Khách hàng có Thẻ Bảo hiểm y tế

Kính gửi Anh/Chị,
Phòng PTSP Cho vay kính gửi Anh/Chị: Quy định sản phẩm cho vay tiêu dùng đối với Khách hàng có Thẻ bảo hiểm y tế đối thuộc chiến dịch Lotte Finance

1.     Nội dung sản phẩm khách hàng vay theo Thẻ bảo hiểm y tế

Tên sản phẩmBẢO HIỂM  Y TẾ
Số tiền vay (triệu đồng) 10 – 20
Thời gian vay (tháng) 6 – 18
Scheme codeHE01U
Lãi suất/năm 48%
Vùng bán hàng Vùng ưu tiên
Kênh bán hàng Tất cả All
Giới tính của KH Tất cả All

2.     Hiệu lực thi hành

Sản phẩm này có hiệu lực kể từ Thứ hai ngày 09/03/2020.

3. Tài liệu sản phẩm

Tài liệu sản phẩm cho vay tiền mặt danh cho KH có thẻ Bảo hiểm y tế

Quy định vùng bán sản phẩm

Trả lời

Close Menu
Call Now Button
Translate »