Quá Trình Hình Thành

THỊNH VƯỢNG TVF là đã trãi qua các dự án lớn từ năm 2015 cho đến đầu năm 2020 cùng tập đoàn đa ngành Đặng Nam do ông Trần Trung Tiến điều hành. Với bề dày kinh nghiệm trong hơn 5 năm qua, Tập đoàn Đặng Nam quyết định tách hẳn mảng tài chính ra một pháp nhân mới, thương hiệu mới mang tên THỊNH VƯỢNG TVF do ông Trần Trung Tiến là founder kiêm CEO. Đã từng triển khai các dự án lớn như: VPBANK, FE CREDIT, MIRAE ASSET, OCB, MCREDIT, LOTTE, TPBANK, EASY CREDIT, VIETCREDIT.   THỊNH VƯỢNG TVF tự tin đủ khả năng triển khai bất kỳ dự án tín chấp của bất kỳ ngân hàng hay công ty tài chính nào có mặt trên thị trường. 

Close Menu
Call Now Button
Translate »